Moppen en Raadsels

Raadsels
Een boer had 41 koeien en 3 zoons.
Toen hij oud werd, verdeelde hij de koeien onder zijn drie zoons.
Zijn oudste zoon kreeg de helft, de tweede zoon 1/3 en de jongste zoon 1/7 van zijn koeienbezit.
Hoe?
De oude boer vroeg een koe te leen van de buurman en had toen 42 koeien.
Daarvan gaf hij de helft aan zijn oudste zoon = 21 koeien
1/3 aan zijn tweede zoon = 14 koeien
1/7 aan zijn jongste zoon = 6 koeien
totaal = 41
Toen hield hij er een over en gaf deze terug aan de buurman.

Familiediner
Op een dineetje voor de hele familie kwam niet iedereen opdagen.
Vader, tante, moeder, neef, dochter, broer, nicht, zoon, oom en een zus waren echter wel aanwezig.
Toch werd het een intiem samenzijn met slechts vier personen.
De tafelgenoten hebben tenminste een gemeenschappelijke voorouder en binnen deze keurige familie zijn nooit bloedverwanten met elkaar in het huwelijk getreden. Welke familieleden gaven bij dit diner acte de présence?

Weg naar de schat
Een toerist zoekt in een mysterieuze stad naar resten van een slot. Volgens een legende bewaakt de geest van de vorst de kroonjuwelen van het lang verloren rijk. Wegwijzers voeren de reiziger door de uitgestorven stad. Bij een tweesprong ontbreekt de richtingaanwijzer en wacht een tweeling hen op. De legende verhaalt dat de een een ziekelijke leugenaar is en de andere altijd de waarheid verteld.
De reiziger mag slechts een vraag stellen. Dan vervolgt hij zijn pad en ziet al snel de ruïne opdoemen. Wat heeft hij gevraagd?

De wolf, de geit en de kool
Boer harmse staat met een wolf, een geit en een kool aan de oever van een sloot. Hij heeft een klein roeibootje en een probleem.
De beesten en de kool moeten naar de overkant, maar in het bootje is slechts plaats voor de boer en of de wolf of de geit of de kool.
Als de geit met de kool alleen gelaten wordt, vreet de geit de kool op. Als de wolf met de geit alleen gelaten wordt, is de geit haar leven niet zeker. Toch moet boer Harmse de wolf, de geit en de kool naar de andere kant van de sloot brengen. Hoe lost de boer dit op?

Raad van de wijze
In Egypte dingen twee edelmannen naar de hand van de mooie Fatima. Haar vader acht beide heren geschikt en laat het lot beslissen.
De edelmannen moeten per kameel naar Cairo reizen. Degene wiens kameel het laatste arriveert, mag Fatima huwen.
De mannen bedenken dat deze grap wel heel lang kan duren en vragen de wijze man van het dorp om raad.
De wijze geeft in drie woorden een oplossing voor het dilemma. Opgelucht melden de rivalen aan Fatima's vader dat ze klaar zijn voor de strijd.
Welke woorden sprak de wijze?

Tentamen
Het tentamen was niet eenvoudig. Al bij de eerste vier vragen werden er veel fouten gemaakt.
Twee kandidaten gaven drie goede antwoorden. Een kandidaat kon maar een vraag juist beantwoorden.
Een andere maakte er helemaal een potje van. Die had ze alle vier fout.
Arnold: C  B  A  D
Klaas:  B  A  C  D
Martin: A  A  D  C
Helen: C  C  A  B
Maar wat zijn nu de juiste antwoorden?

Geheimschrift
Met een letter maak je de reeks af en ben je ook weer terug bij af... W D V Z Z M

Reken je rot
Volg de logica en vind het getal dat rechtsonder moet staan...

1
 
1 1 1
1
 
3 5 7
1
 
5 13 25
1
 
7
 
25
 
 

Lijnenspel
Zestien puntjes in een vierkant die met zes rechte lijnen te verbinden zijn.
En dan ook nog zonder pen of potlood van het viltje te halen.
Het is te doen...
0  0  0  0

0  0  0  0

0  0  0  0

0  0  0  0


Rekenwonder
In de derde driehoek hoort ook een getal te staan....


Paardensprong
Spring met de paardesprong, bekend van het schaakspel, van letter naar letter.
Concentreer je goed op dit spelletje of op je omgeving.
Je zult hetzelfde vinden.....


Cijferspel
Iedereen die goed kan tellen, weet welk getal in het lege vakje hoort...


This is one of my personal favorites and a lot of people can't seem to figure it out.

Grafschriften
Vakbondslid
Ik ligt hier onverzorgd,
maar ik wist het vooraf,
men wordt enkel verzorgd
van de wieg tot het graf.

Goochelaar
Bij mij verdween van alles,
van duiven tot konijnen,
dit is mijn beste truc,
ik liet mezelf verdwijnen.

Bolleboer
Ik lig mij hier al jaren
enorm te verwonderen,
nu zie ik dan de bollen
ook een keer van onderen.

Gedichten
Het heeft geen enkel nut te juichen of te morren je ziet de bloemen die je plukt toch mettertijd verdorren.
De grote kunst schuilt altijd weer in 't omgaan met je kansen als het geluk jou kant op komt dan moet je er mee dansen.

Zachtjes kuste hij haar lippen, maar zij niet op haar gemak, deed haar benen bij elkaar zodat zijn brilletje brak.

Goed... doe je het nooit!!!
Kom je te laat op je werk, dan geef je het slechte Voorbeeld,
kom je te vroeg, dan ben je een Rondneuzer, of blij thuis weg te zijn.
Blijf je overwerken, dan ben je een Uitslover, ga je op tijd weg, dan heb je geen Hart voor de zaak.
Pleeg je overleg, dan durf je niet zelf te Beslissen, doe je het niet, dan ben je Eigenwijs.
Neem je niemand apart, dan schep je Onderonsjes, doe je het niet, dan ben je Onpersoonlijk.
Ben je aardig, dan wil je de Getapte man spelen, houd je afstand, dan heb je Verbeelding.
Kom je met nieuwe Ideeën, dan ben je een Nieuwlichter, maar als je ze niet hebt, dan gaat er Niets van je Uit. Laat je een ander iets voor je doen, dan ben je een Afschuiver, pak je het zelf aan, dan ben je Eigengereid. Houd je je stipt aan de voorschriften, dan ben je Lastig, als je het niet doet, dan ben je een Slappeling. Heb je succes, dan heb je altijd Geluk gehad, loopt het mis, dan weet iedereen je het te Vertellen.
MAAR ALS JE DOOD BENT... DAN WAS JE ZOOOOOOO'N KEREL!!!

De kunst van het leven is uit ieder ogenblik een mooi ogenblik te maken

JE MOET DE OPLOSSING ZOEKEN DOOR VRAGEN TE STELLEN, DIE IK ALLEEN MAAR MET
JA OF NEE KAN BEANTWOORDEN.
DAAR GAAN WE:
MIDDEN IN DE WOESTIJN STAAT EEN BUNKER. DAARIN HEEFT EEN MAN ZICHZELF OPGEHANGEN. ER IS NIEMAND IN DE WIJDE OMTREK TE BEKENNEN, HIJ HANGT MET ZIJN VOETEN CA 2 METER VAN DE GROND AAN EEN TOUW VAN CA 50 CM.. HIJ IS DOOD. DE BUNKER IS TOTAAL LEEG. HOE HEEFT DEZE MAN ZICH OPGEHANGEN ?
IK ZAL JE EEN HINT GEVEN:
OP CA. 100 METER VAN DE BUNKER STAAT EEN VRACHTAUTO DIE ER WAT MEE TE MAKEN HEEFT.
ALS JE WEET WAT VOOR EEN VRACHTAUTO HET IS, HEB JE DE OPLOSSING.

Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot op de dag dat ze trouwt,,,De man maakt zich zorgen over de toekomst vanaf de dag dat hij trouwt,,,Het huwelijk is een prachtig instituut waarbinnen twee mensen samen de problemen dragen, die ze nooit gehad zouden hebben als ze niet getrouwt waren.

De slaap is voedsel voor wie niets te eten heeft.
Je moet een vrouw nooit tegenspreken. Je moet alleen maar wachten tot ze dat zelf doet.
De optimist verkondigt dat we dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven; en de pessimist vreest dat het waar is.
Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
De aarde biedt voldoende om ieders  behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.
Wat is natuurlijk? En wie bepaalt dat?
Ik denk, dus ik besta.
Wie hetzelfde anders zegt, zegt iets anders.
En dan is gisteren vandaag al morgen.
Wist je dat een schildpad ook zenuwen in zijn schild heeft.
Als je een schildpad over zijn rug aait, dan voelt hij dat.
Wist je dat het hart van een garnaal zich niet in de romp, maar in het hoofd bevind?

De kleur van een ei wordt bepaald door het kippenras Als het oorlelletje van een kip rood/donkerrood is, legt de betreffende kip bruine eieren. Is het lelletje wit, dan zullen louter witte eieren de kip verlaten. Overigens hebben meestal witte kippen een wit lelletje, terwijl bruin gekleurde kippen meestal een rood lelletje hebben, dus in het algemeen kun je stellen dat witte eieren voornamelijk van witte kippen afkomstig zijn en dat bruine eieren gelegd worden door bruingevederde kippen.

En wist je dat het hart van een Blauwe vinvis zo groot is als een kleine auto.
En dat een octopus 3 harten heeft.

Life before the computer
An application was for employment 
A program was a TV show
A cursor used profanity
A keyboard was a piano!
A computer was something on TV in a science fiction show

Windows were something you hated to clean
A ram was the cousin of a goat
Meg was the name of your girlfriend
A gig was your job that night
An application was for employment
If you unzipped anything in public, you’d be in jail for awhile

Memory was something that you lost with age 
A CD was a bank account
And if you had a 3 1/2 inch floppy 
You hoped nobody found out! 

Compress was something you did to garbage 
Not something you did to a file 
And if you unzipped anything in public 
You'd be in jail for awhile! 

Log on was adding wood to a fire
Hard drive was a long trip on the road 
A mouse pad was where a mouse lived 
And a backup happened to your commode! 

Cut - you did with a pocket knife 
Paste you did with glue 
A web was a spider's home 
And a virus was the flu! 

I guess I'll stick to my pad and paper 
And the memory in my head 
I hear nobody's been killed in a computer crash 
But when it happens they wish they were dead!

Bizarre uitkomst
13 is een priemgetal, alleen door 1 en door zichzelf te delen. Maar er zijn andere merkwaardige zaken met 13. Pak een rekenmachine. Neem een getal van drie verschillende cijfers. Zet de zelfde drie cijfers erachter (het wordt een getal van zes cijfers).Deel dat getal van zes cijfers door 7, dan door het oorspronkelijke getal (van drie cijfers) en uiteindelijk door 11. En de uitkomst is...?!

Moppen
Na een lange, vermoeiende werkdag zat een vrouw in de trein op weg naar huis, en sloot haar ogen.
Toen de trein het station uit reed, haalde een jongeman die naast haar zat, zijn mobieltje uit zijn zak en begon op luide toon te spreken.
“Hoi liefje, hier Erik, ik zit in de trein. Ja, ik weet dat het de trein van half 7 is en niet die van half 5, maar de vergadering liep uit
“Nee, schatje, niet met dat blondje van afdeling betalingen, met de baas.”
Nee, honnepon, jij bent de enige in mijn leven” “Ja, echt, ik zweer het.....” Een kwartier later was hij nog op luide toon aan het praten, toen de vrouw die naast hem zat er genoeg van had. Ze leunde naar hem over en zei dicht bij de telefoon: “Erik, hang de telefoon op en kom terug naar bed” Erik gebruikt zijn mobieltje nooit meer in het openbaar........

Gedurende een rechtszitting vroeg de rechter aan een getuige: Hebt u nog broers of zusters? Nee edelachtbare, mijn enige zusje is 140 jaar geleden gestorven. De rechter keek ongelovig en zei: Dat kan niet. Integendeel, meende de getuige. Mijn vader huwde toen hij 20 was en uit dat huwelijk werd een dochter geboren, die slechts enkele dagen oud werd. Toen hij 62 was, werd hij weduwnaar, maar huwde voor de tweede maal. 4 jaar later werd ik geboren en ik ben nu 94, edelachtbare!

Een pastoraal werker houdt een lezing over het huwelijk:
'...het huwelijk is een veilige haven waarin twee schepen elkaar ontmoeten.'
Bromt Jansen tegen zijn buurman: Nou, dan ben ik indertijd een oorlogsschip tegengekomen...'

'Wat heb je liever Patrick, een jongen of een meisje?' 'Geeft niet mam, wat eerste klaar is!'

De personeelschef heeft enkele sollicitanten opgeroepen.
Aan de eerste vraagt hij: 'Wilt u eens tot tien tellen?'
De man begint:'10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0!'
'Wat heeft u voor een beroep uitgeoefend?' 'Ik was bij de ruimtevaart.'
De tweede sollicitant moet ook tellen: 2-4-6-8-10......1-3-5-7-9.'
'Wat was u van beroep?' 'Postbode.'
'Waar heeft u gewerkt?', vraagt de chef aan de derde sollicitant.
'Ik was ambtenaar bij de gemeente.' 'Wilt u eens tot tien tellen?' '1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. boer, vrouw, koning, aas!'

Twee collega's onder elkaar:'Ik heb gehoord dat je vrouw spijt heeft dat ze van je is gescheiden.' 'Hoe weet je dat?'
'Mijn vrouw kwam haar tegen in het dorp en ze zijn samen koffie gaan drinken.' 'O, maar ik heb daar wel een verklaring voor.'
'Laat 'n's horen' 'Vrouwen zijn net als vissers: ze zijn nooit tevreden over de vangst, maar ze hebben spijt van de vis die ze verspeeld hebben.'

In de trein naar Utrecht zit een man te huilen. Iemand vraagt hem: 'Waarom huilt u, kan ik u ergens mee helpen?'
"Nee', snikt de man, 'in de rookcoupe hierachter zit mijn dochter die ik naar een tehuis voor ongehuwde moeders moet brengen.
''Ach, dat is tegenwoordig toch niet meer zo erg?' 'Nee, dat weet ik wel ,maar naast haar zit mijn zoon die voor een poosje naar het Huis van Bewaring moet, en achter in de trein staat de kist van mijn vrouw, want ze wilde in haar geboortedorp begraven worden.'
'Ja, dat is allemaal wel heel erg.' 'Maar, dat is nog niet alles', snikt de man, "ik zit met de hele zwik in de verkeerde trein!'

Sint petrus en de duivel hebben een fikse ruzie over het hek dat de hemel van de hel scheidt. Het verkeerd in een erbarmelijke staat en ze vonden allebei dat de ander het moest laten repareren. Als dat hek niet maandag voor tien uur gemaakt is, zei petrus , slepen wij je voor de rechtbank. O ja? Zei de duivel daarop. En waar haal jij een advocaat vandaan?

Maurice kwam terug van zijn eerste reisje naar Parijs. Had jij geen moeite met je Frans? Vroeg zijn vriend Ik niet, maar de Fransen wel.

In de wijk heeft zich een nieuwe huisarts gevestigd. Hoewel hij liberaal ingesteld is , gaat de pastoor hem toch na enige maanden bezoeken. Toch jammer, zegt hij na enige tijd, dat ik zo'n kundig man als u nooit in de kerk zie. Antwoord de huisarts: Och laten we ons ieder bij ons eigen werk houden. U zorgt dat de mensen in de hemel komen en ik zorg dat ze er zo lang mogelijk uit blijven.

Een bloedmooie jonge vrouw stapt onder de douche vandaan, laat een handdoek om zich heen en zegt tegen haar man dat hij nu onder de douche kan gaan staan. Als hij de douche in stapt gaat de deurbel. De vrouw zegt: "Ik doe wel even open" en loopt de trap af. Als ze de deur open doet staat daar de buurman Frank, wiens mond openvalt van het prachtige figuurtje dat hij ziet.  Hij pakt tweehonderd gulden en zegt tegen de vrouw dat het geld voor haar is als zij de handdoek laat zakken tot haar middel. Ze denkt, 'ach waarom niet?', laat de handdoek zakken en pakt het geld. Franks mond valt nog verder open van dat moois en biedt nogmaals tweehonderd gulden als zij alles laat zien. De vrouw denkt: 'ach, nu ik toch al zover ben, wat kan mij het schelen' en laat de handdoek op de grond zakken. Frank kijkt z'n ogen uit, bedankt haar en vertrekt. Als zij weer terug de trap op loopt, vraagt haar man die net klaar is met douchen, wie er aan de deur was. Oh," zegt ze, "dat was Frank van hiernaast." Waarop haar man vraagt: "Zei hij nog iets over die vierhonderd piek die ik hem laatst heb geleend."

Een beroemde piratenkapitein staat op zijn schip als de stuurman roept: "Twee vijandelijke schepen in zicht!" De kapitein zegt: "Zwabber, geef mij mijn rode shirt. "Hij trekt zijn shirt aan en de piraten vechten als leeuwen en winnen de strijdt. Een week later roept de stuurman: "Vijf vijandelijke schepen in zicht!" De kapitein zegt: "Zwabber, geef mij mijn rode shirt!" Hij trekt zijn shirt aan, de piraten vechten weer als leeuwen en weer wordt de strijd gewonnen. Dan vraagt de zwabber: "Kapitein, waarom trek je altijd een rood shirt aan als we vechten? Hierop antwoordt de Kapitein: "Als ik gewond raak dan ziet niemand dat ik bloed en dan blijft iedereen dapper doorvechten en dan winnen we. "Aha, " zegt de zwabber, "nu snap ik het." Weer een week later roept de uitkijk: Vijfentwintig vijandelijke schepen in zicht!" Waarop de kapitein roept naar zijn zwabber:" Zwabber geef mij mijn rode shirt en mijn bruine broek!"

Bill Clinton wordt wakker, doet de gordijnen open en ziet een sneeuwwit tapijt over de tuin van het witte huis liggen (het is winter).
Hij geniet van de rust en weldaad die dit uitstraalt en vindt dat hij het toch maar getroffen heeft. Plotseling ziet hij een ongerechtigheid in de sneeuw. Iemand heeft er in geplast. Als Bill dat eens wat beter bekijkt, ziet hij dat er een tekst in is geplast: "Bill Clinton sucks!" Bill kwaad!! Hij roept meteen zijn secretaris bij hem en vraagt wie dat heeft gedaan. Zijn secretaris belooft hem dat het uitgezocht zal worden. Na een week komt de secretaris terug en zegt: Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. We hebben DNA-testen gedaan met de urine. Het blijkt dat de urine afkomstig is van uw vice-president. Bill: "Die man moet onmiddellijk ontslagen worden!! Eruit met hem! En wat is het slechte nieuws?" "Nou," zegt de secretaris, "het handschrift blijkt van uw vrouw Hillary te zijn!!"

De lievelings hond van de oude boswachter is gestorven. Treurig kijkt hij zijn vrouw aan en zucht: 'Nu heb ik jou nog alleen maar over, Erna.

Tot onze spijt kunnen wij u deze job niet geven, zei de voorzitter van de sollicitatie commissie. U bent te jong! Reageert de sollicitant gevat: Dat is toch een fout die ik dag na dag verbeter!

Met de logica van mijn ouders is het bedroevend gesteld zegt de zestien jarige Karin tegen haar vriendin Julie. Toen ik klein was moest ik vroeg thuis zijn, omdat ik nog een kleuter was. Nu ik groot ben, moet ik vroeg thuis zijn omdat ik geen klein kind meer ben.

Dokter tot hartpatiënt: U moet iedere dag beslist wat aan sport doen! Antwoord de patiënt: Dat doe ik al jaren, dokter. Ik worstel iedere dag om mijn bestaan.

Michel was voor zaken in Schotland. Hij besloot de trein te nemen om wat van het landschap te kunnen genieten .
Tegenover hem zat een wat oudere heer, die in elk station waar de trein stopte, naar buiten rende en even later weer instapte.
Toen dat voor de derde maal gebeurde, werd Michel nieuwsgierig en vroeg wat er aan de hand was en of hij misschien kon helpen.
Nee, dank u , antwoordde de schot beleeft. Weet u , mijn dokter heeft me vanmiddag verteld dat ik elk moment kan dood vallen. Vandaar dat ik telkens maar een kaartje koop van station naar station.

God roept Bill Clinton, Boris Jeltsin en Bill Gates bij zich en zegt: ik heb de drie belangrijkste mensen van de aarde bijeengeroepen om jullie te melden dat ik morgen de aarde vernietig! En ze worden teruggestuurd. Boris Jeltsin komt bij het Kremlin en zegt: Ik heb twee slechte mededelingen: 1} God bestaat…. 2} Morgen vernietigd hij de aarde. Bill Clinton komt bij het witte huis en zegt: Ik heb een goede en een slechte mededeling: 1} De goede mededeling : God bestaat…..2} de slechte mededeling: morgen vernietigd hij de aarde. Bill Gates komt bij Microsoft en zegt: Ik heb twee goede mededelingen: 1} Ik behoor bij de drie belangrijkste mensen op aarde…. 2} voor het jaar 2000 probleem hebben we ook een oplossing.

Clinton ontmoet een geest en hij mag een grote wens doen. Nou zegt Clinton: Ik wil graag een oplossing voor de Midden-Oosten problematiek. Oei dat is wel erg veel , zegt de geest. Kan je niet wat anders wensen? . Dan wil ik graag dat het sex-schandaal wordt opgelost. De geest : Goed laten we de kaart van Irak er eens bijpakken….

Bill Gates komt aan de hemelpoort en Petrus doet open. Hij moet echter even in de hal blijven wachten en besluit wat rond te kijken. Overal hangen klokken met een naam eronder. Hij ziet ook bekende namen en het valt hem op dat de klokken niet allemaal even snel lopen. Hij besluit het aan Petrus te vragen: Waarom lopen de klokken niet gelijk ? Nou , zegt Petrus , dat komt omdat een klok sneller gat lopen als je overspel pleegt. Okay , zegt Bill er kijkt verder. Hij besluit op zoek te gaan naar de klok van Clinton om eens de waarheid te kunnen achterhalen. Hij vind hem niet en vraagt er na bij Petrus . Oh, zegt Petrus die hangt bij de heer op zijn kamer: Als ventilator!

Jeltsin, Chirac en Clinton maken na een topontmoeting een wandeling door een park en staan even stil bij een beroemde echo put. Volgens een oude legende heeft de echo een voorspellende kracht. Chirac roept naar beneden: Frankrijk en hoort de echo zeggen: Rijk, Rijk, Rijk!. Jetsin roept Sovjetunie en hoort als echo Unie, Unie, Unie!. Bieden zijn erg tevreden . Clinton denkt na en roept naar beneden United States! Waarop er terug echoot: AIDS, AIDS, AIDS!.

Een Engelsman, een Fransman en een Chinees waren met elkaar in discussie over de nationaliteit van Adam en Eva.
Ze moeten Engelsen geweest zijn, zei de Engelsman met enige nadruk. Alleen een gentleman zou zijn laatste appel met een vrouw delen.
Nee, ze waren ongetwijfeld Fransen opperde de Fransman. Niemand kan een vrouw zo gemakkelijk verleiden als een Fransman.
Ik denk dat Adam en Eva Chinezen waren, sprak de Chinees minzaam. Allen wij kunnen helemaal naakt rondlopen , met z'n tweeén leven van één appel en ook nog denken dat we in het paradijs zijn!

Guido: Wat is de overeenkomst tussen een open raam, een gevaarlijke bocht, en een jonge weduwe?
Leon: Ik zou het niet weten! Guido: Wel met alle drie is het uitkijken geblazen!

Klaagt een reiziger aan het loket: Waarom hebben ze eigenlijk een spoorboekje gemaakt als de trein toch altijd tien minuten te laat is?
Antwoord de loketbediende: Zonder spoorboekje kunt u ook niet, meneer. Hoe zou u anders weten hoeveel minuten u trein te laat is?

Mijn vrouw is niet goed, zegt Nico tegen zijn vriend Bart. Bart: Zo, wat scheelt haar? Nico: Stofwisselingsziekte
Bart: Is dat een gevaarlijke ziekte? Nico: nee dat niet, maar wel duur. Ze heeft in twee weken tijd maar liefst zes nieuwe jurken gekocht.

Zij: Wat zou je doen als ik dood ging? Hij: Ik zou stapel gek worden. Zij: Zou je opnieuw trouwen? Hij: Zo gek zou ik ook weer niet zijn.

De professor van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht maakt met de aanstaande artsen de ronde langs de diverse bedden.
Pieterse, wat valt je aan deze patiënt op? Vraagt de prof. Zijn rechter been is langer dan het linker, dokter, antwoord Pieterse bedeesd.
Je bent gezakt, luid prompt het antwoord van de prof. Het linkerbeen is namelijk korter dan het rechter.

Is je aanstaande ook spaarzaam vraagt de oude Schot aan zijn zoon. En of, pa Antwoord zijn zoon.
Wanneer ik haar 's avonds bezoek , vraagt ze mij het licht uit te doen en samen op een stoel te gaan zitten.

De bisschop was op bezoek in de abdij. Na het middag maal maakt hij een wandeling door de kloostertuin. Toen hij de enorme bloemen pracht om zich heen zag, riep hij vol bewondering uit: Er zijn geen woorden voor de pracht van Gods werken! Een oude monnik, die op zijn knieën onkruid aan het wieden was, antwoorden prompt: U had de tuin eens moeten zien, toen Hij dat hier allemaal alleen moest onderhouden!

De huisbaas belt bij de familie Schreuder aan. De heer des huize doet open. Stamelt de huisbaas: Vergeef me meneer, dat ik u lastig val.
Maar ik heb al drie maanden geen huur meer van u ontvangen. Zegt Schreuder daarop: Het is al goed , ik heb u vergeven......!

Hongerig rijdt Karelsen, vrachtwagenchauffeur, de parkeerplaats op en wil gaan eten in het chauffeursrestaurant.
Wanneer hij op een bordje leest, Hier eet u zo als thuis rijd hij spontaan verder. Kleine Dirk van vijf jaar komt uit de badkamer en vraagt aan zijn moeder: Weet u hoeveel tandpasta in een tube zit mamma? Neen, jongen dat kan ik je echt niet zeggen. Ik wel, antwoord Dirk. Bijna drie meter!

Jef, de bouwvakker, had een erg lange lunchpauze genomen. Toen hij terug kwam, vroeg de ploegbaas kwaad: Waar heb je al die tijd uitgehangen? Je bent een vol uur te laat! Jef antwoord laconiek: Ik ben bij de kapper geweest. De ploegbaas begint zich op te winden: Dat doe je toch niet in de baas zijn tijd! Jef laat zich niet uit het veld slaan: Het is toch ook gegroeid tijdens de werk uren? Ja, maar toch niet allemaal schreeuwt de ploegbaas bijna uit. Dat klopt, antwoord Jef, daarom heb ik het ook niet allemaal laten afknippen.

Als een dame 'nee' zegt, bedoelt ze 'misschien'. Zegt ze 'misschien' bedoelt ze 'ja'. Zegt ze daarentegen 'ja', dan is ze geen dame.

Mijn huwelijk is als de staat der Nederlanden , zijn Wim tegen Hans. 'Mijn vrouw is de minister van financiën, mijn moeder de minister van defensie en mijn dochter speel minister van buitenlandse zaken. 'Dan ben jijzelf zeker de minister president?', vraagt Hans welwillend. 'Nee!', luidt Wims antwoord. Ik ben het volk dat alles moet betalen.

De diplomaat lag op zijn sterfbed. Een redemptorist stond hem de laatste uren bij en diende hem de sacrament van de zieken toe.
'Verwerp je de duivel en al zijn machten?', vroeg de pater. Fluisterde de diplomaat: 'Ik ben altijd voorstander geweest van een compromis in plaats van een confrontatie. Zouden we geen consensus kunnen bereiken?

De gelukskikker
Een man neemt een dag vrij en besluit te gaan golfen. Hij is bij de tweede hole als hij een kikker naast de green
ziet zitten. Hij denkt er niet over na en staat op het punt te slaan als hij hoort: "Kwaak.... negen ijzer" De man kijkt rond en ziet niemand. "Kwaak.... negen ijzer" Hij kijkt naar de kikker en besluit te bewijzen dat de kikker ongelijk heeft. Hij steekt zijn andere club weg en neemt een negen ijzer. Wam! Hij slaat raak. De man is geschokt. Hij zegt tegen de kikker: "Jij bent zeker een gelukskikker, hé?" De kikker antwoord: "Kwaak.....Gelukskikker" De man besluit hem mee te nemen naar het volgende hole. "Wat denk je kikker?" vraagt de man. "Kwaak.... drie hout" De kerel neemt een drie hout en Wam! hole in one. De man is verbijsterd en weet niet wat te zeggen. Aan het einde van de dag heeft de man het beste potje golf in zijn leven gespeeld en vraagt aan de kikker: "Oké, waar gaan  we nu naar toe?" De kikker antwoord: "Kwaak....Las Vegas." Ze gaan naar Las Vegas en de kerel vraagt: "Oké kikker, wat nu?" De kikker zegt, "Kwaak .... Roulette." Als de man naar de roulettetafel loopt vraagt hij "Oké, waarop moet ik inzetten?" De kikker antwoord "Kwaak..... $3000, zwart 6" Het is een kans van een op miljoen dat de man dit wint, maar na het partijtje golf denkt de man, wat maakt het ook uit. Wam! Bakken geld komen terug geschoven over de tafel. De man neemt zijn winst, lost er zijn schulden van een mislukte grondspeculatie mee af en vraagt aan de kikker: "Oké, waar gaan we nu naar toe?" De kikker antwoord "Kwaak....Washington." Ze gaan naar Washington en de kerel vraagt "Oké kikker, wat nu?" De kikker zegt, "Kwaak .... Run for President." Die kans is nog veel kleiner dan een op miljoen, maar de man doet het, en het lukt! De man zit al jaren in het Ovalen Kantoor voordat hij aan de kikker vraagt: Kikker, Ik weet niet hoe ik je terug moet betalen. Je hebt al dat geld voor me gewonnen en me aan een goeie baan geholpen; ik ben je eeuwig dankbaar. " De kikker antwoord: "Kwaak....Laat mij je k....kussen." De man denkt, waarom niet, omdat die kikker zoveel voor hem gedaan heeft verdient hij het. Met een kus verandert de kikker in een knappe 20 jaar oude meid. "En dat, Mr Starr, is hoe het meisje in mijn kamer kwam"

Waarom ik mijn secretaresse ontslagen heb.
Ik werd 's morgens gedeprimeerd wakker, omdat het mijn verjaardag was en ik dacht: Alweer een jaartje ouder. Nadat ik me had gewassen en geschoren ging ik richting ontbijt met de gedachte dat mijn vrouw me met een dikke kus zou feliciteren. Aan tafel zat mijn vrouw zoals
gewoonlijk de krant te lezen en zij geen woord. Ik schonk me zelf een kop koffie in en dacht bij mij zelf: Ze is het vergeten maar zo meteen
komen de kinderen en die zingen samen "Happy Birthday" en komen met een leuk kadootje. Genietend van de koffie wachtte ik op de kinderen. En toen kwamen de kinderen. Ook niets! Het was inmiddels laat geworden. Ik greep mijn jas en verliet nog gedeprimeerder het huis en ging op weg naar kantoor. Op kantoor aangekomen begroette mijn secretaresse me met een glimlach, feliciteerde me met mijn verjaardag en haalde een kop koffie. Ik begon me al een stuk beter te voelen. Later in de morgen kwam mijn secretaresse op mijn werkkamer en zij: Je bent jarig vandaag, zullen we samen gaan lunchen. Met de gedachte dat ik me dan nog beter zou gaan voelen zei ik: Dat is een goed idee. We sloten het kantoor af en omdat ik jarig was zei ik tegen mijn secretaresse: waarom gaan we niet naar een leuk tentje buiten de stad in plaats van de gebruikelijke McD. Zo gevraagd, zo gedaan. We gingen naar een leuk klein restaurantje even buiten de stad. We dronken een paar aperitiefjes en hadden een heerlijke lunch. Op weg terug naar kantoor zei mijn secretaresse dat het vandaag niet druk was op kantoor en ze stelde me voor om mee te gaan naar haar flatje om nog wat te drinken. Dat klonk goed, dacht ik en mijn humeur begon aardig op te klaren. Na een paar drankjes zei ze tegen mij: Neem me niet kwalijk, ik wil even wat makkelijker aan trekken, ik ben zo weer terug. Na zes minuten ging haar slaapkamer open, ze kwam binnen met een grote verjaardagstaart en in haar kielzog volgden mijn vrouw en kinderen en ik zat op de bank met alleen mijn sokken nog aan.

Komt een man bij de kassa, legt een pakje shag op de band, de caissière scant de code en zegt: "f 69,95 meneer". De man wordt kwaad en zegt: "Weet je wat jij doet, stop die shag maar in je doos!" en loopt hard door. Roept de caissière hem na: "meneer dat kan niet, daar zit al een rol beschuit in van 119,-."

Er komt een man bij het ziekenhuis en zegt tegen de portier: "Ik moest me melden bij de afdeling... eh, eh,... 'castratie'." De portier wijst hem de weg en hij gaat er naar toe. En hij wordt meteen geopereerd. Als hij weer bij komt ziet hij de dokter staan. "Alles is goed gegaan," zegt de dokter, "maar we houden u nog even op de afdeling 'observatie'." "Shit," zegt de man, "dat is dat woord waar ik gisteren bij de portier niet op kon komen."

Er zit een man in een restaurant. Plots bemerkt hij dat er een vlieg in z'n soep zit. Hij wenkt de ober en vraagt om de vlieg uit z'n soep te verwijderen. "Oh, dat is geen enkel probleem, daar heb ik een lepeltje voor." zegt de ober en met een fier gebaar pakt hij uit zijn borstzak een zilveren lepeltje en schept de vliegt uit de soep. Na de vlieg weggebracht te hebben komt de ober terug en verontschuldigt zich bij de man. "Is er verder nog iets van uw dienst?" vraagt de ober. "Wel, zegt de man, ik zag u daarnet weglopen en bemerkte dat er een touwtje uit uw gulp hangt, wat is daar de bedoeling van?" "Wel," zegt de ober "het is hier een keurig restaurant, maar ook een ober moet wel eens naar het toilet." "In dat geval hoef ik niets aan te raken, ik trek gewoon aan het touwtje en het hele geval komt naar buiten." "Dat is duidelijk," zegt de man, "maar hoe stopt u het geval weer naar binnen?" Opnieuw maakt de ober een fier gebaar en pakt uit zijn borstzak het zilveren lepeltje en zegt "Oh, dat is geen enkel probleem, daar heb ik een lepeltje voor."

Wat is er erger dan wintertenen? Sneeuwballen

Er zitten 3 meiden in groep 8. Een rood-harige een bruin-harige en een blond-harige! Wie heeft de dikste borsten?
De blonde want...... die is al 18

Er komt een man lachend op het politiebureau. Zegt die: "Mijn auto is gestolen" Agent: "Moet u daar nou om lachen?"
De man: "Ja, mijn schoonmoeder zit er nog in."

Een man gaat naar de dokter omdat het hem maar niet lukt kinderen te krijgen. De dokter vraagt hem de week erna terug te komen met wat zaad ter controle. De man gaat naar huis. De week erna gaat hij op de dag dat hij naar de dokter terug moet even naar boven met een potje waarin hij zijn zaad wil doen. Op het moment dat hij moet richten, lukt dit niet en al het zaad verspreidt zich over het laken van het bed. Hij belt in paniek op naar de dokter omdat hij het niet haalt nogmaals deze poging te ondernemen, waarop de dokter antwoordt: "Meneer dit is niet zo erg, neem gerust het laken mee in plaats van het potje." De man arriveert een half uur later bij de dokter en zegt: "Dokter hier ben ik, wat moet ik doen?" Waarop de dokter antwoordt: "Neemt u maar plaats naast die man met het schrootjesplafond!

Er zitten een boxer, een ninja en een cowboy in de trein bij elkaar in dezelfde coupé een beetje op te scheppen over hoe goed ze wel niet zijn in hun tak van 'sport'. De cowboy begint en laat zien hou goed hij met z'n schietijzers is, pang pang; zo de lamp van de coupé kapot. "Nou nou," zegt de boxer, "ik heb wel beter gezien. Ik zal eens even wat laten zien." Dus die boxer staat op en ramt zo een gat in de deur van de wagon. De ninja kijkt er een beetje gapend naar en de cowboy en de boxer vragen wat hij dan wel niet kan, dat hij dit slaapverwekkend vindt. Dus de ninja staat op en zegt: "Zie je die vlieg daar?" De ninja pakt z'n samoerai-zwaarden van z'n rug en haalt twee keer uit richting de vlieg. Zegt de cowboy: "Wat is daar nou spectaculair aan, je hebt hem nauwelijks geraakt." Zegt die ninja: "Nee, dat kan wel zo zijn, maar voorlopig kan die vlieg geen kinderen meer krijgen."

Een Amerikaan die een bezoek aan ons land brengt, vraagt aan een zakenrelatie of of de kleuren van de nederlands vlag een speciale betekenis hebben. Ja zeker!, is het antwoord. Die kleuren hebben betrekking op de belasting. Als we eraan denken , worden wij rood van ergernis;krijgen wij een aanslag , dan trekken wij wit weg van schrik. En tot slot betalen wij ons blauw. Dat is dan preciesals bij ons, reageert de Amerikaan. Alleen zien wij er nog sterretjes bij.

Leerkracht van groep 6: Wat was de titel van de keizer van Rusland ?
Anita:Tsaar.
Leerkracht: Prima, en van zijn vrouw, de keizerin?
Anita: Tsarina.
Leerkracht: Uitstekend! En hoe werden de kinderen genoemd?
Anita: Tsardientjes!

Pascal , de wijsneus, heeft iets opgevangen over heiligverklaringen. Als ik naar de paus ga, vraagt hij zijn vader, kan ik dan ook heilig verklaart worden? Nee dat kan niet, zegt pa. Je moet eerst dood zijn. En als ik nou eens doe alsof? Houdt het kereltje aan. Pa zwijgt., denkt even na en zegt. Ik denk dat je dan wel schijnheilig kunt worden verklaart.

Afschaffing Helmplicht in Belgie:
In Belgie is een sensationele beslissing genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen.De helm voor motorfiets en bromfiets
moet met onmiddellijke ingang worden vervangen door een wollen muts. De Belgische TNO heeft een onderzoek gehouden naar de veiligheid van de klassieke helm en de wollen muts. Wat bleek uit dit onderzoek dat 10 helmen en 10 wollen mutsen omvatte? Na het gooien van een 15 etage hoge flat waren de helmen kapot en de wollen mutsen waren nog heel.

Afstemmingsproblemen in de luchtvaart:
Een man vloog in een heteluchtballon boven het land en besefte dat hij verdwaald was. Hij zag beneden een man lopen en daalde tot hij binnen gehoorafstand. "Neem me niet kwalijk", riep hij, "kunt u mij misschien helpen?  Ik heb mijn vriend beloofd hem een half uur geleden
ergens te ontmoeten, maar ik weet niet waar ik ben." De man beneden antwoordde: "Ja. U bent in een heteluchtballon en zweeft
ongeveer tien meter boven de grond. U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden westerlengte." "U bent zeker een systeembeheerder", zei de man in de heteluchtballon. "Inderdaad", zei de ander, "maar hoe weet u dat?" "Nou", zei de man in de ballon, "alles wat u zegt is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaal niets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds verdwaald!" De man op de grond zei: "En u bent zeker manager:?" "Dat klopt", zei de man in de ballon, "maar hoe weet u dat?" "Eenvoudig; U heeft geen idee waar u bent, u weet al helemaal niet waar u naar toe gaat. U heeft iets belooft terwijl u geen idee heeft hoe u die belofte moet waarmaken, en u verwacht dat ik uw problemen oplos. U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu mijn schuld!"

Na een work-out zitten er enkele mannen in de kleedkamers van een fitnesscenter. Plotseling begint er een GSM te piepen. Een van de mannen neemt de gsm aan. En de volgende conversatie ontstaat: "Hallo?" "Lieverd, ik ben het. Ben je aan het fitnessen?" "Ummm, ja."
"Mooi! Ik sta in winkel centrum zuid en het een prachtige nerts bont jas gezien, echt schitterend ; mag ik 'm kopen, Asjeblieft?" "Wat kost het?" "maar f 10.000,-." "Nou vooruit dan, omdat je 'm zo mooi vindt." "Hmmm..... Ik ben ook bij de Mercedes dealer geweest en heb de nieuwe modellen van 2001 gezien. Er stond een hele mooie en ik heb gesproken met de verkoper en hij gaf me een hele goede prijs. Omdat we de BMW van vorig jaar toch gaan verkopen..." "Welke prijs werd er gevraagd?" "Maar f 110.000,-....." "Nou, Okee, maar voor die prijs moeten er wel alle opties op zitten." "Fantastisch! O ja, voor ik ophang nog een ding......." "Ja?" "Dit is misschien wat veel gevraagd maar, ik ben bij de bank geweest en heb het saldo opgevraagd... ummm... Ik ben bij de makelaar geweest vanochtend en zag het huis waar we vorig jaar naar gekeken hebben. Het is te koop!! Weet je nog met een zwembad, tennisbaan, grote tuin en uitzicht op het strand?" "Oh, en wat vragen ze er voor?" "Maar 1.6 miljoen, dat is een prima prijs en het saldo laat het toe..." "Doe maar, maar bied dan niet meer dan 1,5 miljoen. OK?" "OK, schat... dank je wel! Tot straks en ik hou van je!!!" "Tot straks... ik ook van jou..." De man hangt de telefoon op terwijl hij langzaam zijn hoofd schudt. Dan houdt hij de telefoon omhoog en vraagt in het algemeen: "Weet iemand van wie deze telefoon is?"

Een vrouwelijke journalist wil een boer interviewen over de hoofdoorzaak van de gekke koeienziekte.
"Goedemiddag meneer, we zijn hier om informatie te vergaren over de oorzaak van gekke koeien ziekte. Heeft u enig idee wat de oorzaak kan zijn?" De boer staart haar aan en zegt: "Weet u dat de koe een keer per jaar door de stier wordt geneukt?" De vrouw krijgt het schaamrood op de kaken en antwoordt " "Zo, dat is een interessant stukje informatie maar ik begrijp de connectie niet met de gekke koeienziekte." "En " zegt de boer "weet u dat we de koe vier keer per dag melken?" Waarop de vrouw reageert "Dat is zeer waardevol om te weten, kunt u misschien nu ter zake komen?" "Mevrouw" zegt de boer "Stelt u zich even voor, als ik vier keer per dag met uw tieten speel en ik neuk u maar een keer in het jaar, zou je daar ook niet gek van worden?"

Beste Helpdesk,
Een aantal jaren geleden ben ik van versie Verloofde 7.0 overgestapt naar Vrouw 1.0 en ik heb opgemerkt dat het programma een applicatie heeft geïnstalleerd genaamd Baby 1.0, die heel veel ruimte inneemt op mijn harde schijf. Deze applicatie wordt niet genoemd in de gebruikershandleiding van Vrouw 1.0.
Bovendien installeert Vrouw 1.0 zichzel in alle andere programma's en start zichzelf op zodra ik een willekeurig ander programma open. Zo saboteert het de correcte uitvoering van andere programma's.
Sommige programma's, zoals DeHeleNachtFeesten 2.5, AvondjeKroegMetVrienden 10.9 en VoetbalOpDeBuis 16.4, werken zelfs helemaal niet meer! Daarbij komt nog dat een bepaald programma, mogelijk een virus, zichzelf autimatisch installeert, waardoor Schoonmoeder 1.0 opstart, het hele systeem vastloopt en Vrouw 1.0 ineens erg raar gaat doen.
Het lukt niet om dit programma te deïnstalleren en dat is nogal ergerlijk, vooral als ik het programma ZondachochtendVrijen 3.0 uit wil voeren. Sommige onderdelen hiervan vertonen permanente bugs, zoals het commando C:\VrijenOpZaterdagavond.exe wat ineens niet meer geactiveerd kan worden.
Ik overweeg om weer gebruik te gaan maken van Verloofde 7.0, maar de deïnstallatie van Vrouw 1.0 lijkt buitengewoon ingewikkeld. Ook kan ik niet inschatten wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben voor andere programmas, waaronder Baby 1.0, die mij toch zeer bevalt. Kunt u mij helpen?

Geachte gebruiker,

Uw klacht komt geregeld voor bij onze gebruikers, en heeft meestal een perceptiefout van grondslag. Vele gebruikers gaan over van Verloofde X.0 op Vrouw 1.0 met het idee dat Vrouw 1.0 slechts een ontspanings- en utility-programma is. Vrouw 1.0 is daarentegen meer dan dat.
Vrouw 1.0 is een compleet operating system, gecreëerd om al uw toepassingen te beheren en te controleren. Het is vrijwel onmogelijk om het de deïnstalleren en te downgraden naar Verloofde X.0, want deze zal zich dan precies zo gaan gedragen als Vrouw 1.0, wat erop neer komt dat het niet veel uitmaakt.
Hetzelfde doet zich voor bij Schoonmoeder X.0. Deze programma's van een oudere generatie zijn afgeleid van Vrouw 1.0 en er doen zich vaak compatibiliteitsproblemen bij voor. deze toepassingen zijn zeer slecht bestand tegen de moderne virussen, worden snel aangetast en verdwijnen vervolgens vanzelf.
Sommige gebruikers proberen de hele harde schijf opnieuw te formatteren om vervolgens VerloofdePlus of Vrouw 2.0 te installeren, maar dit kan grote complicaties met zich meebrengen. Zie hierover de gebruikershandleiding van Vrouw 1.0, de paragrafen Alimentatie en Co-ouderschap in het hoofdstuk Ouderschap.
Belangrijk: indien u VerloofdePlus installeert, ga dan niet onmiddelijk over op Vrouw 2.0, want de compatibiliteitsproblemen die dan zullen ontstaan zijn complexer dan die met Vrouw 1.0. De versies Vrouw 3.0 en Vrouw 4.0 ten slotte, zij voor gevorderden en gespecialiseerde gebruikers. Bovendien zijn deze zeer duur en ten sterkste af te raden voor normale gebruikers.
Mocht het u met geen enkel van deze systemen lukken, dan raden wij u aan om Vrijgezel 1.0 of Trio 5.3 te proberen. Maar wij adviseren u vooral om gebruik te blijven maken van Vrouw 1.0 en hier voorzichtig mee om te gaan. Persoonlijk maak ik al jaren succesvol gebruik van Vrouw 1.0 en uit ervaring kan ik u aanraden de hoofdstukken Veelgestelde Vragen en Veelgemaakte Fouten in de handleiding te raadplegen.
Vrouw 1.0 is een zeer gevoelig programma en gaat bij fouten onmiddelijk over op de veilige modus. Dit houdt in dat u zeer behoedzaam dient te werken met dit programma, aangezien bij iedere fout die zich voordoet bij Vrouw 1.0, de oorzaak hiervan onvermijdelijk bij u ligt.
De oplossing van deze problemen is vaak het gebruik maken van het commando C:\Sorry.exe, en wel zodra het probleem zich voordoet. Probeer het gebruik van Escape en Backspace te vermijden, aangezien hierna alleen C:\Sorry.exe\Bloemen\All zal werken om de boel weer te laten functoneren, en u weet waarschijnlijk ook dat u dit commando niet te vaak moet gebruiken.
Vrouw 1.0 is een zeer interessant programma, maar kan enorme uitgaven met zich meebrengen bij onjuist gebruik. Ik raad u dan ook aan om de kosten te drukken door de volgende uitbreidingssets aan te schaffen: Bloemen 5.0, Sieraden 2.3 en WeekendCenterParks 3.2.
Ook de aanschaf van JaSchat 14.7 en JeHebtGelijkLieverd 8.0 kan ik u sterk aanbevelen. Deze programma's zijn gratis van het internet te downloaden en hun resultaten zijn redelijk tot goed.
Let op! Installeer nooit VanavondKomenMijnVrienden 4.6, SecretaresseInMinirokje 3.3 of Vriendin 1.1! Deze programma's werken niet in de Vrouw 1.0-omgeving en kunnen onherstelbare schade veroorzaken aan uw systeem.
Om het commando C:\VrijenOpZaterdagavond.exe te activeren dient u eerst andere commando's, zoals C:\HaarDronkenVoeren.exe of c:\DiamantenHalssnoer.exe, uit te voeren.

Indien u nog vragen heeft kunt u gerust bellen met 0909-WaarBenIkAanBegonnen (1,50 Euro/min)

Een anekdote uit de InfoWorld
De telefoon rinkelt.
"U spreekt met de helpdesk, waarmee kan ik u van dienst zijn?" "Ja, eh, ik heb problemen met WordPerfect" "Wat voor soort problemen?"
"Nou, ik was gewoon aan het typen en opeens verdwenen de woorden." "Verdwenen?" "Ze stonden er niet meer."
"Hmmmmm. En hoe ziet uw scherm er nu uit?" "Niet." "Niet?" "Het is leeg; het accepteert niets als ik wat tik."  "Zit u nog steeds in WordPerfect, of bent u het programma uitgegaan?" "Hoe kan ik dat zien?" "Ziet u een C-prompt in uw scherm?" "Wat is een zee-prompt?"
"Laat maar. Kunt u de cursor over het scherm bewegen?" "Er is geen cursor: Ik zei toch al dat het niets accepteert als ik tik."
"Heeft uw monitor een indicatie voor de stroom aansluiting?" "Wat is een monitor?" "Dat is het kastje met een scherm dat er uitziet als een soort tv. Heeft dat een lichtje waaraan u kunt zien of het aan of uit staat?" "Niet dat  ik weet."  "Oke, kunt u dan aan de achterkant van de monitor kijken en zien waar het snoer zit. Kunt u dat vinden?" "Ja, ik geloof van wel." "Mooi, volg dat snoer naar de stekker en vertel me of die stekker in het stopcontact zit." ".........Ja, ik geloof van wel." "Toen u aan de achterkant van de monitor was, zag u toen dat er twee snoeren in de monitor zitten, niet slechts een?" "Nee." "Nou, dat is wel zo. Wilt u even terug naar de monitor en het andere snoer opzoeken?" ".....Oke, ja ik heb het gevonden." "Wilt u dat snoer even volgen en vertellen of het goed in de achterkant  van de computer is gestopt." "Ik kan er niet bij."  "Uh huh. Maar kunt u niet zien of het er goed in zit?" "Nee." "Zelfs niet als u misschien uw knie even ergens op laat rusten en even voorover buigt?" "Nou, het komt niet omdat ik er niet goed voor zit, het is hier donker." "Donker?" "Ja, de lichten in mijn kantoor zijn uit en het enige licht dat ik heb komt van buiten door de ramen." "Nou, doe het licht dan even aan." "Dat gaat niet." "Niet, waarom niet?" "Omdat er een stroomstoring is." "Een stroom..........stroomstoring!? Aha! Oke. We zijn er uit. Heeft u de dozen en de handleidingen en verpakkingsmateriaal van de computer nog?" "Eh ja, dat staat allemaal in de kast." "Mooi, haal het tevoorschijn, koppel alles los en pak het allemaal weer net zo in als toen u het kreeg. Breng het dan terug naar de winkel waar u de computer heeft gekocht."
"Echt waar? Is het zo erg?" "Ja, ik ben bang van wel." "Oke, maar wat moet ik dan zeggen?" "Zeg maar dat u te stom bent om een computer te gebruiken

Mathematical proof:
1) Girls require Time and Money so: Girls = Time x Money
2) we know that Time = Money so: Girls = Money x Money = Money2
3) Money is the root of all evil (Money = sqrt-Evil) Therefore: Girls = (sqrt-Evil)2
4) so finally it is proven: Girls = Evil
There you have it! Irrefutable mathematical proof that girls are evil! Who ever came up with that formula should win the Nobel Prize!

Smart man + smart woman = romance .
Smart man + dumb woman = pregnancy.
Dumb man + smart woman = affair.
Dumb man + dumb woman = marriage.
Smart boss + smart employee = profit.
Smart boss + dumb employee = production.
Dumb boss + smart employee = promotion.
Dumb boss + dumb employee = overtime.

A man will pay $2 for a $1 item he needs.
A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need.

A woman worries about the future until she gets a husband.
A man never worries about the future until he gets a wife.

A successful man is one who makes more money that his wife can spend.
A successful woman is one who can find such a man.

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.
To be happy with a woman, you must love her a lot & not try to understand her at all.

Married men lived longer than single man, but married men are a lot more willing to die.

Any married man should forget his mistakes, there's no use in two people remembering the same thing.

Men wake up as good-looking as they went to bed.
Women somehow deteriorate during the night.

A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.
A man marries a woman expecting that she won't change, and she does.

A woman has the last word in any argument. Anything a man says after,
well that's the beginning of a new argument.

There are 2 times when a man doesn't understand a woman - before and after marriage.

A couple of women were playing golf one sunny Saturday morning. The first of the twosome teed off and watched in horror as her ball headed directly toward a foursome of men playing the next hole. Indeed, the ball hit one of the men, and he immediately clasped his
hands together at his crotch, fell to the ground and proceeded to roll around in evident agony.
The woman rushed down to the man and immediately began to apologize. She explained that she was a physical therapist: "Please allow me to help. I'm a physical therapist and I know I could relieve your pain if you'd allow me!", she told him earnestly. "Ummph, oooh, nnooo, I'll be alright...I'll be fine in a few minutes", he replied breathlessly as he remained in the foetal position still clasping his hands together at his crotch. But she persisted, and finally allowed her to help him. She gently took his hands away an laid them to the side, she loosened his pants, and she put her hands inside. She began to massage him. She then asked him: "How does that feel?" To which he replied: "It feels great, but my thumb still hurts like hell!"

Math class
Little Johnny was sitting in class doing math problems when his teacher picked him to answer a question..
"Johnny, if there were five birds sitting on a fence and you shot one with your gun, how many would be left ?" "None.", replied Johnny. "'cause the rest would fly away." "Well, the answer is four," said the teacher. "But I like the way you are thinking."
Little Johnny said, "I have a question for you now. If there were three women eating ice cream cones in a shop, one licking her cone, the second biting her cone, and the third one sucking her cone, which one is married? Well," said the teacher nervously, "I guess the one sucking the cone?" "No," said Little Johnny, "the one with the wedding ring on her finger. But I like the way you are thinking..

What are you doing?
Late one night, little Johnny woke up to the some loud noises coming  from his parents' bedroom. He got out of bed and walked down the
hall towards his parents room. Before he made it to the end of the hall, the noises had ceased and the bathroom light had gone on.
Little Johnny walked into the bathroom and saw his father removing a used condom. "Daddy, what are you doing?" asked little Johnny.
His father looked around nervously wondering what he could tell his son I'm just checking out the bathroom for mice." replied his father.
Johnny looked at his father with a gaze of confusion and said, Well what are you doing? Fucking them?"

Not another word
Little Johnny greeted his mother at the door after she had been out of town all week and said, "Mommy, guess what? Yesterday, I was playing in the closet in your bedroom and Daddy came into the room with the lady from next door and they got undressed and they got into bed and then Daddy got on top of her and-" The mother held up her hand and said, "Not another word! Wait until your father gets home and then I want you to tell him exactly what  you've just told me." The father comes home and the wife tells him that she's leaving him.. "But why?" croaks the husband. "Go ahead, Johnny, tell Daddy just what you told me." "Well," said little Johnny, "I was playing in your closet and Daddy came upstairs with the lady next door and they got undressed and they got into bed and Daddy got on top of her and they did just what you did, Mommy, with Uncle Bob

Pass or fail
Johnny missed his final exam due to the flu, but he'd done so well during the year that the teacher suggested to the principal that they give him an oral exam to make up for the test he'd missed. The principal agreed so they called Johnny into the office, explained, then the teacher asked,  "Johnny what does a cow have four of, that I only have two of?" Johnny replied, "Legs." The teacher asked, "Johnny, what do you have in your pants that I don't have in my pants?" Johnny replied, "Pockets." The teacher asked, "Johnny, what is the capital of Italy?" Johnny replied. "Rome." The teacher turned to the principal and asked, "Should we pass him?" The principal replied, "Better not ask me, I got the first two wrong."


Cookie time
Little Johnny was in school one day when the teacher brought around cookies for snack time. "Here, Little Johnny, have a cookie."
"I don't fucking want one," declared Johnny. The teacher was shocked. She called Little Johnny's mother and scheduled her to come in for a meeting the next day. When Little Johnny's mother arrived, the teacher had her hide behind the curtain until snack time came around. As she came to Little Johnny, she again told him "Here Little Johnny. It's time for your cookie." "I don't fucking want one," stated Little Johnny again. The teacher pulled aside the curtain and said to his mother, "See ? Did you hear what he said?" "So don't fucking give him one," said Little Johnny's mother.

Loaf of bread
Little Johnny's mother sent Little Johnny to the store to get a loaf of bread. Little Johnny is coming home from the store swinging the loaf of bread in one hand and the other hand in his pants pocket.. Along come Priest Joe and he Thinks to himself, "This is a good opportunity to say something from the bible to Little Johnny." He walks up to Little Johnny and says, "I see Little Johnny that you have the Staff of Life in one hand. What do you have in the other? " Little Johnny replies, "A loaf of bread Father".

Once upon a time, in a land faraway, a beautiful, independent, self-assured princess happened upon a frog as she sat contemplating
ecological issues on the shores of an unpolluted pond in a verdant meadow near her castle. The frog hopped into the princess' lap and said: "Elegant Lady, I was once a handsome prince until an evil witch cast a spell upon me. One kiss from you, however, and I will turn back into the dapper, young prince that I am, and then, my sweet, we can marry and set-up housekeeping in your castle with my mother, where you can prepare my meals, clean my clothes,bear my children, and forever feel grateful and happy doing so." That night, as the princess dined sumptuously on a repast of lightly sauteed frog legs seasoned in a white wine and onion cream sauce, she chuckled to herself and thought, "I don't fucking think so."

Here's a little part of US history that makes you sit up and go h-m-m-m-mmmm...
Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.

The names Lincoln and Kennedy each contain seven letters.
Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost children while living in the White House.
Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head.

Lincoln's secretary was named Kennedy.
Kennedy's secretary was named Lincoln.

Southerners assassinated both men.
Southerners succeeded both men.
Both successors were named Johnson.

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.
Both assassins were known by three names.
Both names are comprised of fifteen letters.

Lincoln was shot at a theater named "Kennedy".
Kennedy was shot in a car named "Lincoln".

Booth ran from the theater and was caught in a warehouse.
Oswald ran from a warehouse and was caught in a theater.
Booth and Oswald were both assassinated before their trials.
And here's the kicker.......

A week before Lincoln was shot, he was in Monroe, Maryland.
A week before Kennedy was shot, he was in Marilyn, Monroe.

Toilet paper
a husband, tired of his wife asking him how she looks, buys her a full length mirror. this does little to help as now she just stands in front of
the mirror, looking at herself, asking him how she looks. one day, fresh out of the shower, she is yet again in front of the mirror, now complaining that her breasts are too small. uncharacteristically, the husband comes up with a suggestion. "if you want your breasts to grow, then every day take a piece of toilet paper, and rub it between your breasts for a few seconds." willing to try anything, the wife fetches a piece of toilet paper and
stands in front of the mirror, rubbing it between her breasts. "how long will this take?" she asks. "they'll grow larger over a period of years," he replies. the wife stops. "why do you think rubbing a piece of toilet paper between my breasts every day will make my breasts grow over the years?" the husband shrugs. "why not, it worked for your butt, didn't it?" he lived, and, with a great deal of therapy, he might even walk again.

DIFFERENT WAYS OF LOOKING AT THINGS ( or the Uncertainty of the English Language)

Two guys were discussing popular family trends on sex, marriage, and values. Stu said, 'I didn't sleep with my wife before we got married, Did you?  'Leroy replied, 'I'm not sure, what was her maiden name?'

A little boy went up to his father and asked: 'Dad, where did all of my intelligence come from?'
The father replied. 'Well son, you must have got it from your mother, 'cause I still have mine'

'Mr. Clark, I have reviewed this case very carefully,' the divorce Court Judge said, 'And I've decided to give your wife $775 a week,'
'That's very fair, your honor,' the husband said. 'And every now and then I ll try to send her a few bucks myself,'

A doctor examined a woman, took the husband aside, and said, 'I don't like the looks of your wife at all.'
'Me neither doc,' said the husband. 'But she's a great cook and really good with the kids.

An old man goes to the Wizard to ask him if he can remove a curse he has been living with for the last 40 years. The Wizard says, 'Maybe, but you will have to tell me the exact words that were used to put the curse on you. The old man says without hesitation, 'I now pronounce you man and wife.'

Two Reasons Why It's So Hard To Solve A Redneck Murder
1.. All the DNA is the same.
2. There are no dental records.

A blonde calls Delta Airlines and asks, 'Can you tell me how long it'll take to fly from San Francisco to New York City ?' The agent replies, 'Just a minute..' 'Thank you,' the blonde says, and hangs up.

Two Mexican detectives were investigating the murder of Juan Gonzalez. 'How was he killed?' asked one detective.
'With a golf gun,' the other detective replied. 'A golf gun?! What is a golf gun?' 'I don't know. But it sure made a hole in Juan.'

Moe: 'My wife got me to believe in religion.' 
Joe: 'Really?'
Moe: 'Yeah. Until I married her I didn't believe in hell.'

A man is recovering from surgery when a nurse asks him how he is feeling. 'I'm O. K. but I didn't like the four-letter-word the doctor used in surgery,' he answered. 'What did he say,' asked the nurse. 'OOPS!'

While shopping for vacation clothes, my husband and I passed a display of bathing suits. It had been at least ten years and twenty pounds since I had even considered buying a bathing suit, so I sought my husband's advice. 'What do you think?' I asked. 'Should I get a bikini or an all-in-one?' 'Better get a bikini,' he replied. 'You'd never get it all in one. He's still in intensive care.

A cop stops his police car when he sees a couple sitting on the curb. The chap is lying on his side with his trousers pulled down, the girl has her finger in his asshole, and she’s reaming away with a vengeance. The cop says, “What the hell is going on here?” The girl says, “This is my date. When I told him I wouldn’t spend the night with him, he started pounding down the booze. Now, he’s too drunk to drive me home, so I’m trying to sober him up by making him puke.” The cop says, “That’s not gonna make him puke.” She says, “Yeah? Wait till I switch this finger to his mouth.”

Two tramps were walking along the railroad tracks one day and one tramp said to the other, “I’m the luckiest guy in the world”.“Why is that?” said the other tramp. “Well, I was walking down these tracks last week and I found a £ 0. I went into town and bought a case of wine and was drunk for three days.” The other tramp said, “That was pretty good, but I think I’m the luckiest guy in the world. I was walking down these very tracks about two weeks ago, and just up ahead was a gorgeous naked woman tied to the tracks. I untied her and took her up there in the trees and I had sex with her for two days.” “Jesus”, said the first tramp. “You are the luckiest guy; did you get a blow job, too?” “Well”, the other tramp said, “No, I never found her head.”

Resetting The Password

"Sorry, your password has not been in use for 30 days and has expired - you must register a new one."

roses

"Sorry, too few characters."

pretty roses

"Sorry, you must use at least one numerical character."

1 pretty rose

"Sorry, you cannot use blank spaces."

1prettyrose

"Sorry, you must use at least 10 different characters."

1f**kingprettyrose

"Sorry, you must use at least one upper case character."

1f**kINGprettyrose

"Sorry, you cannot use more than one upper case character consecutively."

1f**kingPrettyRose

"Sorry, you must use no fewer than 20 total characters."

1f**kingPrettyRoseShovedUpYourAssIfYouDon'tGiveMeAccessRightNow.

"Sorry, you cannot use punctuation."

1f**kingPrettyRoseShovedUpYourAssIfYouDontGiveMeAccessRightNow

"Sorry, that password is already in use."

Terug naar boven